Σελίδες

Δεν παραποιούμε και δεν αυξάνουμε τον αριθμό των εκτυπώσιμων σελίδων, προκειμένου να φανούμε ελκυστικότεροι στις αναζητήσεις σας και την τελική σας επιλογή. Ο αριθμός τους, είναι καθορισμένος και σταθερός για κάθε toner παγκοσμίως και σε συνάφεια με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.