Εγγύηση

Είμαστε σίγουροι για την λειτουργικότητα των μελανιών μας. Σε περίπτωση αστοχίας, δεν σας υποχρεώνουμε σε αντικατάσταση, αν δεν το επιθυμείτε προκειμένου να σας έχουμε δέσμιους της αγοράς σας. Σας επιστρέφουμε τα χρηματά σας.